Hytter, topper o.a. i Oslomarka

Forslag til korreksjoner eller tillegg bes sendt til pal@schage.net.

Sted Posisjon UTM / WGS84 Høyde o.h.
Abrahamshaugen 32 V 582969 6675950 642.0 m
Abrahamshaugen (Lunner) bolten 32 V 594710 6680824 617.4 m
Askehøgda bolten 32 V 590355 6662923 604.4 m
Ballangrudkollen bolten 32 V 585179 6680970 679.3 m
Bislingsflaka bolten 32 V 588962 6678005 690.7 m
Bjørgeseterfjellet 32 V 595296 6679400 607.0 m
Bjørnholt 32 V 594049 6658293 372.0 m
Bjørnåsvarden 32 V 614029 6644070 396.0 m
Blankvann 32 V 592706 6655338 351.0 m
Blekketjernshøgda 32 V 598777 6672669 613.0 m
Branntjernhøgda V bolten 32 V 589206 6670308 639.6 m
Brennåsen 32 V 584176 6659522 654.0 m
Dalasjøhøgda 32 V 594034 6682711 628.0 m
Dalasjøhøgda Ø bolten 32 V 594480 6683229 611.9 m
Damtjern parkering 32 V 578314 6666228 462.0 m
Danielshøgda bolten 32 V 583072 6654124 505.3 m
Djupdalsåsen bygdeborg 32 V 580392 6637488 299.6 m
Djupvasshøgda bolten 32 V 581136 6672352 600.6 m
Elgåsen 32 V 614730 6627945 291.0 m
Elneshøgda 32 V 597501 6668002 429.0 m
Finnerud 32 V 591386 6656018 370.0 m
Fjellsjøhøgda N bolten 32 V 590177 6675880 659.4 m
Flyvrak Hansakollen 32 V 599875 6657651 411.8 m
Flyvrak og minnesmerke 32 V 587351 6657453 376.0 m
Frognerseteren T-bane 32 V 593492 6650296 470.0 m
Fyllingskollen bolten 32 V 586511 6671880 553.1 m
Gagnumseter 32 V 581403 6662557 508.9 m
Gampen 32 V 576285 6642343 448.6 m
Gaustad gruve 32 V 595795 6649061 246.0 m
Gjerdingen 32 V 589295 6673593 450.0 m
Gjertrussen 32 V 571652 6655929 507.0 m
Gjørudshaugen bolten 32 V 578054 6674599 679.3 m
Gopletjernsåsen 32 V 585625 6658940 546.0 m
Grasberget 32 V 584815 6680073 608.0 m
Grasdalskollen bolten 32 V 586444 6673482 641.6 m
Grinderkollen 32 V 615670 6634675 345.0 m
Gråberget bolten 32 V 580544 6663541 595.6 m
Gråberghaugen 32 V 583300 6659916 632.0 m
Gyrihaugen bolt 32 V 576847 6662820 682.1 m
Hakkim parkering 32 V 602570 6671840 450.0 m
Heikampen Søre 32 V 589295 6658985 557.0 m
Heksebergfjellet 32 V 614682 6656781 327.0 m
Helgehaugen 32 V 584205 6679183 705.0 m
Hornet 32 V 586385 6659316 501.4 m
Høgbrenna bolten 32 V 600560 6680337 608.3 m
Høgbrennåsen 32 V 575471 6645817 405.0 m
Høghelleren bolten 32 V 602230 6687783 645.0 m
Høgåsen 32 V 588284 6651585 410.0 m
Høgåsen bolten 32 V 578981 6668068 652.7 m
Høgåsen/Kjerkeberget bolten 32 V 583553 6657677 619.6 m
Idrettlokalet parkering 32 V 589337 6654322 160.0 m
Jonsetangen parkering 32 V 579280 6671039 565.0 m
Jordbærhaugen 32 V 581745 6651722 363.0 m
Juthaugen Vestre 32 V 582804 6678031 690.0 m
Kampeknerten 32 V 581913 6657427 574.0 m
Katnosa gård 32 V 587550 6670250 470.0 m
Kikut bolten 32 V 591515 6661909 611.7 m
Kikutstua 32 V 592115 6661090 350.0 m
Kjerkeberget bolten 32 V 589932 6667568 631.0 m
Kjerringkollen bolten 32 V 581363 6661711 582.2 m
Kobberhaughytta 32 V 592690 6656615 430.0 m
Kollern bolten 32 V 585609 6676277 688.5 m
Kolsås Nordre 32 V 584953 6644431 374.0 m
Konsta 32 V 609019 6665171 345.0 m
Korsvasshøgda N 32 V 595974 6682350 615.0 m
Korsvasshøgda N bolten 32 V 596292 6682450 614.3 m
Korsvasshøgda S 32 V 596363 6680925 617.0 m
Kruttmølleåsen 32 V 598987 6633035 108.0 m
Kulpåsen 32 V 578463 6663275 616.0 m
Kustein bolten 32 V 581662 6659845 608.7 m
Kyrkjeberget bolten 32 V 589925 6667560 629.2 m
Lamannshaugen høyeste punkt 32 V 582598 6678923 705.5 m
Lamannshaugen trig.punkt 32 V 582425 6679073 701.4 m
Langvassbrenna bolten 32 V 581301 6674647 663.1 m
Lauvlisæterbrenna bolten 32 V 579499 6663052 620.3 m
Leuch steinen 32 V 583077 6654108 505.0 m
Linskjørka 32 V 597650 6667800 401.2 m
Lortholkollen bolten 32 V 584588 6667521 613.8 m
Lysedammen 32 V 586533 6657377 300.0 m
Løvlia 32 V 579349 6662345 560.1 m
Manaskaret 32 V 571750 6656215 450.5 m
Marimyr 32 V 593643 6652855 425.0 m
Mellomkollen 32 V 598523 6658199 532.0 m
Minneplate Eikrem og Nedrum 32 V 599800 6658100 430.0 m
Molikåsen bolten 32 V 587824 6658771 521.9 m
Mortvassåsen 32 V 609170 6637730 356.0 m
Movatn parkering 32 V 600984 6657015 285.0 m
Myrgruvefossen 32 V 607914 6664893 275.0 m
Nyseterhaugen bolten 32 V 578356 6672903 675.8 m
Nyseterhøgda bolten 32 V 594125 6682222 607.3 m
Oppkuven bolten 32 V 584577 6662424 703.6 m
Paradiskollen bolten 32 V 597857 6673216 669.6 m
Pershusfjellet bolten 32 V 583541 6672514 650.0 m
Piperberget bolten 32 V 597857 6673216 669.6 m
Porthøgda bolten 32 V 591143 6662002 621.0 m
Ramstadslottet 32 V 614154 6642444 394.0 m
Ramsåskastet 32 V 579926 6641772 379.6 m
Revlikollen 32 V 602714 6651361 392.6 m
Revshammeren bolten 32 V 590187 6668318 619.9 m
Ringkollen bolten 32 V 577713 6670747 701.4 m
Rinilhøgda bolten 32 V 596292 6682450 614.3 m
Ris T-bane 32 V 595224 6646857 122.0 m
Ristirauvfjellet 32 V 589476 6681181 560.0 m
Roensæterhøgda (ca høyde) 32 V 585700 6674300 620.0 m
Rughaug 32 V 579117 6669310 681.1 m
Rughaug bolten 32 V 579117 6669310 681.1 m
Rundkollen høyeste 32 V 599102 6671575 605.0 m
Rundkollen vestre trig. 32 V 599374 6671151 592,0 m
Rundkollen østre trig. 32 V 599486 6671173 591,6 m
Råkollen 32 V 590100 6657490 528.0 m
Råsjøen 32 V 601374 6675469 449.5 m
Røvarkula 32 V 603103 6655621 430.0 m
Sandbekkmana bolten 32 V 586951 6666526 618.1 m
Sandermosen parkering 32 V 600578 6653766 230.0 m
Sandungskollen 32 V 590354 6663491 610.0 m
Sinober 32 V 602551 6655659 406.0 m
Skansebakken parkering 32 V 588282 6654627 180.0 m
Skar parkering 32 V 599046 6655775 180.0 m
Skaugumåsen 32 V 580856 6636830 349.0 m
Skinnskattberget bolten 32 V 593337 6667481 550.0 m
Skjennumsflaka 32 V 582689 6676688 674.0 m
Skjennungen (vann) 32 V 593908 6653132 418.0 m
Skotjernfjellet 32 V 599332 6679105 651.0 m
Skotjernhaugen 32 V 598860 6677610 621.0 m
Slengfehøgda 32 V 602970 6651830 415.0 m
Slottet bolten 32 V 587256 6660449 537.8 m
Smedmyrkoia 32 V 586294 6658156 327.0 m
Smedmyrkollen 32 V 588883 6661084 496.0 m
Snellingshøgda bolten 32 V 598499 6682463 612.3 m
Sognsvann 32 V 596499 6649329 185.0 m
Solli gård parkering 32 V 575100 6635130 340.0 m
Sollihøgda parkering 32 V 575140 6648200 340.0 m
Sotåsen 32 V 606457 6637279 267.0 m
Spenningsby parkering 32 V 605429 6661363 163.0 m
Spinneren 32 V 606550 6635655 270.0 m
Spålsberget bolten 32 V 582023 6669977 628.8 m
Sti fra Heikampen 32 V 589827 6657535 430.0 m
Stigsrudåsen 32 V 577500 6672233 667.0 m
Storflaka 32 V 584800 6661038 649.0 m
Storflåtaflaka bolten 32 V 582506 6667332 639.3 m
Stubbdalskampen bolten 32 V 577939 6665144 605.1 m
Studenthytta 32 V 592427 6655335 385.0 m
Stunneråsen 32 V 607600 6624340 204.0 m
Stuteskallen bolten 32 V 585296 6656166 493.8 m
Svaraberget bolten 32 V 592829 6679176 519.6 m
Svartbekken parkering 32 V 591075 6677510 380.0 m
Svartberget 32 V 589810 6657317 460.0 m
Svarthaugen 32 V 580208 6668933 654.0 m
Svarttjernshøgda bolten 32 V 583231 6677001 716.6 m
Svartvannsåsen 32 V 578017 6626893 299.6 m
Svartåsen 32 V 610095 6639832 361.0 m
Sør for Småflaka 32 V 583574 6660822 651.0 m
Tjuvstuåsen 32 V 615635 6638245 340.0 m
Tjæregrashøgda 32 V 585216 6651093 485.0 m
Tonekollen 32 V 612865 6634515 368.0 m
Tryvannshøgda bolten 32 V 593050 6651365 529.7 m
Tryvannstårnet 32 V 593050 6651340 528.0 m
Tryvannstua 32 V 593060 6652410 410.0 m
Ullevålseter 32 V 595445 6653685 336.0 m
Vardåsen 32 V 618955 6630715 374.0 m
Venehaugen 32 V 588368 6677112 692.0 m
Vestlia 32 V 575430 6635930 425.0 m
Vettakollen skjerp 32 V 595621 6649031 265.0 m
Voksenkollen T-bane 32 V 592896 6650396 419.0 m
Vossekneika 32 V 594110 6652865 361.0 m
Åmot parkering 32 V 590101 6654732 164.0 m
Åssjøbrenna bolten 32 V 587086 6677211 678.4 m
Øyungskollen 32 V 597774 6657716 430.0 m

Oppdatert 12.11.2002 pal@schage.net