Bernhards Skove:
Charmerende og infomativt om alle kanter av Marka
- Kjentmannsmerket

DNT Oslo og Omegn
Naturnvernforbundet Oslo Akershus
Skiforeningen
Føremeldingen
Om Østmarka (A-å) Oslomarkas høyeste åser
Østmarkas Venner
Sykkel i Oslomarka


GPS veipunkter for Oslomarka
Geocaching steder i Nordmarka
Geocaching steder i Østmarka


Informasjon om høyfjellet:
JJotunheimen nasjonalpark