Fransk - norsk fjellsport ordliste

A

 

 

à l'abri

 

sikret mot, under tak

adhérence f

 

friksjon

aérien, -ne

 

luftig, eksponert

aiguille; aiguilette f

 

spiss tind; liten tind, tindenål

altimètre; altitude f

 

høydemåler; høyde

amarrage m

 

forankring, (fast)bolt

ancrage m; ancre à neige f

 

forankring, sikring; snøanker

angle m

 

hjørne

anneau de corde m; anneau cousu

 

tau-slynge; sydd båndslynge

aplomb m, d'; à l'

 

loddrett; rett under

approche f (marche d')

 

anmarsj

arête f

 

bratt fjellrygg, egg

arête faîtière

 

rygg (egl. møne), egg

artif(icielle), en

 

teknisk klatring

ascension (hivernale) f

 

bestigning (vinterbestigning)

assurage, assurance f

 

sikring, forankring

assurer

 

å sikre (den andre)

attaque f

 

innsteg

avalanche f

 

lavine, snøras, -skred

 

 

 

B

 

 

baudrier (cuissard/torse/complet) m

 

(sitte-/bryst-/kropps-)sele

bivouac m

 

bivuakk, overnattingsplass

bloc m; bloc coincé

 

blokk; klemblokk

brèche f

 

åpning, hull, skår

broche à glace, broche à vis f

 

isskrue

brouillard m; brume f

 

tåke, skodde; tett tåke

 

 

 

C

 

 

cabane f

 

hytte, ly

cairn m, montjoie f

 

varde

calcaire

 

kalk-(stein)

cannelure f

 

rifle, rille

cascade f

 

foss

casque f

 

hjelm

central, -e

 

midtre, mellomste, hoved-

chaîne de montagnes f

 

fjellkjede

chaussures f pl; chausson m

 

(klatre-)støvler; svasko

chemin m

 

vei

cheminée f

 

kamin, skorstein

chute de pierre; de glace f

 

steinsprang; isras

cirque m

 

botn, dal-, fjellgryte

coincement

 

"jamme"-riss, -mulighet

coincer

 

å kile fast, få i klemme

coinceur; coin de bois m

 

kile, mutter, nøtt; trekile

col m

 

pass, overgang, skar

combe f

 

senkning, liten dal

condition f

 

forhold

cône m

 

kjegle

contourner

 

å gå rundt, gå utenom

corde f; cordelette f

 

tau; (slynge-)tau, tynt tau

cordée f

 

taulag

corniche f

 

skavl

cotation

 

(vanskelighets-)gradering

côte f; côté m

 

side, ribbe; kant, side(flate)

coulée de pierre/glace f

 

stein/is-røys

couloir m

 

renne, couloir

cours m

 

elv

crampons m pl

 

stegjern, kramponger

crête f

 

fjellkam, kant, topp

crevasse f

 

bresprekk

 

 

 

D

 

 

dalle f

 

sva (egl. helle)

dans

 

i, inn i

déboucher

 

munne ut i, utløpe i

défilé m

 

trangt pass, skar

délicate

 

kinkig; delikat, lekker

délité

 

løs sten

dénivellation f

 

høydeforskjell, vegghøyde

dépression f

 

senkning, fordypning

descente f

 

nedstigning

descendeur

 

rappel-8er, taubrems e.l.

d'est, de l'est m

 

østlige, østre

détacher, (se)

 

skille (seg) fra

dièdre m

 

dieder

d'ouest, de l'ouest m

 

vestlige, vestre

droit, -e

 

høyre, loddrett

du milieu

 

mellomste, midtre

du nord; du sud

 

nordre, nordlige; søre, sørlige

 

 

 

E

 

 

écaille f

 

skive, flak (egl. skall)

échapper

 

å unngå, omgå

écharpe f

 

"skrått bånd" ??

échelle f

 

stige

enneigé, -e

 

dekket av snø

épaule f

 

skulder

éperon m

 

pillar, rygg i fjellsiden

équiper; équipement m

 

å utstyre; utstyr

escalade f; escalader

 

klatring, bestigning; å klatre

escalade artif(icielle), en artif

 

teknisk klatring

escalade en adhérence

 

friksjonsklatring

escalade glaciaire

 

breklatring

escalade libre, en libre

 

friklatring

escarpement m

 

bratt helling

étrier m

 

taustige

étroit, -e

 

smal, trang

exposé, -e

 

eksponert, utsatt, luftig

 

 

 

F

 

 

face f

 

vegg

facette f

 

liten vegg

facile

 

lett, enkel

faîte m

 

møne, topp, tind

falaise f

 

bratt klippe, fjellhammer

feuillet m

 

skive, plate

fil m

 

(knivs-)egg

fissure f

 

liten sprekk, riss

flanc m

 

flanke, fjellside

franchir

 

å gå/klyve over, overvinne/-stige

friable

 

løst fjell, som smuldrer

friction f

 

friksjon

frontale f

 

hodelykt

 

 

 

G

 

 

gauche

 

venstre, skjev, skakk

gendarme m

 

pinakkel

gîte m

 

ly, hule, enkel hytte

glacier m

 

isbre

glacier suspendu

 

hengebre

glissade f

 

skliing, glissade

glissant, -e

 

glatt, sleip

gollot

 

borebolt

gomme cuite f

 

friksjonsgummi(såle)

gorge f

 

kløft, slukt

goulotte, goulette f

 

renne

gradin m

 

liten avsats, fottak, pl. trinn

granit; gneiss m

 

granitt; gneis

gravir

 

å klatre, bestige

grêle f; grésil m

 

hagl(skur); ishagl

grès m

 

sandstein

grimper

 

å klatre, klyve

grimpeur m

 

klatrer

grotte f

 

hule, grotte

guêtre f

 

gamasj(e)

guide m

 

fører

 

 

 

H

 

 

haut, -e; haut m; en haut

 

høy; tind, topp; oppover

hauteur f

 

(vegg)høyde

hivernal, -e

 

vinter-

 

 

 

I

 

 

ilôt m

 

øy, nunatak

incliner

 

å senke seg, skråne ned

inférieur, -e

 

under-, lavere, nedre

itinéraire, itin. m

 

rute, -beskrivelse

 

 

 

J

 

 

jeu m

 

sett (av sikringsmidler)

 

 

 

L

 

 

lame f

 

skive, plate, flak

large

 

bred, stor, vid, rommelig

léger, -ère

 

lett

l'est; l'ouest m

 

øst; vest

libre, en

 

friklatring

ligne (générale) d'ascension f

 

rutens (hoved)linjeføring

lisse f

 

blank, glatt

longueur (de corde) f

 

taulengde

 

 

 

M

 

 

magnésie f

 

kalk, magnesiumoksyd

mauvais, -e

 

dårlig

mener

 

å føre, lede (om formasjon)

montagne f, mont m

 

fjell

monter

 

å gå opp

moraine f

 

morene

mousqueton

 

karabin

mur m

 

vegg, mur

 

 

 

N

 

 

neige f

 

snø

névé m

 

hard, gammel snø, nesten is

niche f

 

nisje, liten hule

 

 

 

O

 

 

oblique f; obliquer

 

skrå, skjev; å gå på skrå

orage m

 

uvær

ou; où

 

eller, enten; hvor

ouest, l' m

 

vest

 

 

 

P

 

 

paroi f

 

vegg

passage, pas m

 

passasje, pass, overgang, skar

pénible

 

tung, anstrengende

pente f

 

skråning, helling, bakke

pente de neige

 

snøheng

pierre f

 

stein

pilier, pilastre m

 

pilar (frittstående)

piolet m

 

isøks

piton m

 

(øye)bolt, fjellbolt

piton à expansion

 

borebolt

plaque f

 

plate, skive, flak

plateau m

 

platå, avsats

pluie f

 

regn

pointe f, pointement

 

spiss, tindenål, spir

pont de neige m

 

snøbro

précipice m

 

stup

premier, -ère

 

første, størst

prise f

 

håndtak, tak

 

 

 

R

 

 

raide

 

bratt, strak

rampe f

 

rampe, diagonal hylle

rappel m

 

rapell, nedfiring

refuge, ref. m

 

fjellhytte (tilfluktssted)

région f

 

region, område

relais m

 

stand, standplass

ressaut m

 

fremspring, avsats i en pillar

rimaye f

 

bregleppe, bergschrund

rive droite f

 

høyre side sett ovenfra

rive gauche f

 

venstre side sett ovenfra

rivière f

 

elv

rocher m

 

klippe, bergnabb, -hammer

 

 

 

S

 

 

sangle f; sangle cousue

 

bånd(slynge); sydd slynge

sangler

 

å tjore/spenne fast

selle f

 

sadel

sérac m

 

isblokk, brefall, isfall

silloner

 

å fure

sinueuse

 

som bukter/slynger seg

sommet m

 

topp, tind

soutenu

 

vedvarende

spit

 

borebolt

strié, -e

 

stripet, riflet, furet

supérieur, -e

 

øvre, ligger høyere, over

sur

 

på, over

surmonter

 

å stige over, gå opp over

surplomb m

 

overheng

 

 

 

T

 

 

temps m, beau, mauvais

 

vær, godvær, dårlig vær; tid

tente f

 

telt

terrasse f

 

hylle, bånd

toit m

 

tak, takoverheng

topo m

 

(rute)skisse

topo guide (des escalades)

 

klatrefører

tour rocheuse f

 

tårn, fjelltårn

traversée f

 

travers

très

 

meget, ytterst

 

 

 

V

 

 

val m

 

dalføre (trangt, lite)

vallée f

 

dal, (stort) dalføre, elveleie

vire f

 

smal avsats, hylle, list

verglacé, -e

 

isdekket, islagt

verglas m

 

isdekke, islag

versant m

 

fjellside, -skråning, helling

vertical, -e

 

loddrett

voie f

 

(klatre)rute, vei

voie de descente

 

retur

Strek

Forslag til rettelser og tilføyelser kan sendes til:
paal@schage.net


Oppdatert 17. november 1998
Pil opp
Til toppen av siden
Hjem
Tilbake til hjemmesiden