Velkommen til Hilde Anderdal Schage

Diplom Kunstterapeut og billedkunstnerUtstilling november 2022:
Galleri Albin Upp,
Briskeby 9. -20. november
Hilde A.S. og Toril Kojan

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse       Et bilde som inneholder tekst, stoff

Automatisk generert beskrivelse

 

Vernissage onsdag 9. november 18:00 – 20:00

 

Åpningstider: Tirsdag, onsdag, fredag 12:00 – 17:00.

                      Torsdag 12:00 - 18:00

                       Lørdag, søndag: 12:00 – 16:00

                       Mandag stengt

 

Velkommen !


Hilde på Facebook (åpne i ny fane)

 

 

 

 

        

 

  Kunstterapi, hva er det?

                                                                                                                                                                                                     

  Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode,

  hvor forskjellige former for kreative uttrykk utgjør en vesentlig del av det terapeutiske arbeidet.

  I en kunstterapeutisk time går man vanligvis gjennom følgende trinn:

 

·         Innledende samtale hvor det settes ord på problematikken

·         En kreativ tid hvor terapeuten oppfordrer klienten til for eksempel å uttrykke en følelse,
en drøm eller lignende i et bilde, eller et annet kreativt uttrykk.

·         En avsluttende samtale hvor begge undersøker og snakker om
bildet/uttrykket i forhold til det som tidligere ble skissert som problemområde.

 

 

  Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk.
  Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn bare ord i en utviklingsprosess.

 

  Det menneskesyn som ligger til grunn for det kunstterapeutiske arbeidet bygger på den jungianske analytiske psykologi.

 

        

 

  I kunstterapi legges det vekt på arbeidet med det ubevisste som nøkkelen til individuell vekst.
  Og at eksistensielle problemer kan lede til nye veier i livet.

  Alle mennesker er forskjellige, så vi kan ikke alltid måle oss gjennom andre mennesker.

 

  Så hvor kan kunstterapi være nyttig?

 

  Kunstterapi passer for alle som ønsker en egen utvikling og bevisstgjøring av sine ressurser.

  Kunstterapi kan være nyttig ved behandling av utbrenthet, stress og depressive tilstander,
  ved behandling av parforholdsproblematikk og andre familieforhold.

  Kunstterapi passer for både barn og voksne, ved firmaer og institusjoners utvikling av medarbeidere,
  og for egen kunstnerisk utvikling.

  Kunstterapi brukes innen psykiatrien.

  Med andre ord; kunstterapi passer for de fleste.

 

 

  Kunstterapiforeningen i Norge er medlem av SABORG, sammenslutningen av
  alternative behandlingsorganisasjoner, og er godkjent av Helsedirektoratet.

  Jeg er medlem av Kustterapiforeningen i Norge,
  og er utdannet ved Institut for Kunstterapi i Danmark.

 

     

 

 

                                                                                            

                                                     

  hilde@anderdal.schage.net 

  98 08 47 07