William Cecil Slingsby / Jan Schwarzott

NORGE
DEN NORDLIGE ARENA

Wm. Cecil Slingsby - den mest betydningsfulle pioner i norsk fjellsportliv er nå tilgjengelig med alle sine beretninger på norsk, i et språk og et format som er ham fullt ut verdig.

Jan Schwarzott og Grøndahl Dreyer presenterer en komplett og nyredigert utgave av Slingsbys egen klassiker "Norway, the Northern Playground". Boken er utvidet til å omfatte alle Slingsbys beskrivelser av alle sine turer i norske fjell fra 1872 til 1921. I tillegg har den mer enn 1100 noter, en kulturhistorisk bok alene, med norsk kulturhistorie, bakgrunn for hendelser, personbiografier, geografiske og en rekke andre forhold. 48 sider kart i farger gjør det mulig å følge alle ferdene i detalj. Bokens omfattende register er i seg selv et lite Slingsby-leksikon. Tekst og fotnoter ledsages av et vell av illustrasjoner, alle i svart / hvitt, historiske skisser, trykk og fotografier.

Slingsby er som pioner i norsk fjellsport mest kjent for sin førstebestigning av Store Skagastølstind i 1876. Han utførte imidlertid også en rekke andre bragder i norske fjell fra Hardanger til Lyngen. Han var en foregangsfigur i å få kvinner med i fjellet. Han var en av dem som med rette kan sies å ha satt vår fjellnatur og kulturhistorie inn i vår egen bevissthet.

Visst dyrket Slingsby tindesporten, men når det kom til et stykke, sto fjellet selv ham meget nærmere, ja norsk natur overhodet, og det nøysomme folk som hadde funnet livd i Europas absolutte utkant. Slingsby oppholdt seg samlet mindre enn tre år på norsk jord, likevel rådde han over kunnskaper om vår nasjon som de fleste nordmenn formår å tilegne seg gjennom et helt liv. Den siden av ham ble behørig lagt merke til og verdsatt.

Nå er altså Slingsbys skrifter om Norge for første gang komplett tilgjengelig, i Schwarzotts eminente oversettelse. Det er en kostbar bok, kr 650, for mange vil den imidlertid være en meget verdifull bok.

Du finner den i bokhandelen.

Jan Schwarzott
William Cecil Slingsby
NORGE, DEN NORDLIGE ARENA
Skisser fra tindebestigninger og oppdagerferder i norsk natur mellom 1872 og 1921
Innbundet, 432 sider
Grøndahl Dreyer, Oslo 1998, ISBN 82-504-2076-4


Pål V. Schage, 10. mai 1998